Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tejtámogatás

Tejtámogatás

Utolsó módosítás: 2023.06.27 12:34

Az intézkedés célja:

A tejtámogatás termeléstől elválasztva, történelmi bázisjogosultság alapján kerül megállapításra. A mezőgazdasági termelő a rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisjogosultsága alapján jogosult támogatásra. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezőgazdasági termelőnek az adott támogatási évre rendelkezésére álló történelmi bázisjogosultsága alapján állapítja meg.

A támogatás mértéke:

A támogatás maximálisan kifizethető fajlagos összege a Nemzeti Irányító Hatóság által kiadott közleményben kerül meghatározásra.

A támogatás igénybevételének feltételei:

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése alapján támogatásra abba az esetben jogosult az ügyfél, ha:

•    a tárgyévre vonatkozóan legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkezik és

•    a Tenyészet Információs Rendszerben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítójával - állattartóként van nyilvántartva.

A mezőgazdasági termelőt a támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem terheli.

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek