Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyajuh - termeléshez kötött

Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2012.05.17 16:04

a 2012. évi anyajuhtartás támogatás igényléséről

 

1. Az anyajuhtartás támogatás sajátosságai:

A támogatás termeléshez kötötten, anyajuh állategyedenként vehető igénybe.

A kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőt anyajuhtartási kötelezettség terheli, tehát az állattartó köteles a kérelmezett állatlétszámot a támogatási rendeletben meghatározott ideig birtokán tartani.

A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül meghatározásra.

2. A támogatás feltételei:

 

2.1.Támogatható állat

Az alábbi feltételeknek megfelelő állatok után igényelhető a támogatás:

·         juh fajú

·         nő ivarú

·         a birtokon tartás utolsó napján legalább 1 éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

2.2.Jogosult mezőgazdasági termelő

Az alábbi feltételeknek megfelelő mezőgazdasági termelők jogosultak az anyajuhtartás támogatásra:

·         regisztrációs számmal rendelkezik az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be

·         regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban

·         a kérelmező rendelkezik érvényes bankszámlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben

·         a kérelmezett állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben

·         bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti.

2.3.A támogatás igénybevételéhez teljesítendő feltételek:

Az alábbi feltételek teljesítése esetén jogosultak a mezőgazdasági termelők az anyajuhtartás támogatásra:

·         2012. április 4. és 2012. május 18. között K12100 Támogatási kérelmet nyújt be postai úton az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez

·         Támogatási kérelmén legalább 10 állatot jelent be

·         a kérelmezett állatokat a birtokon tartás ideje alatt folyamatosan a tenyészetében tartja

·         állatok tartási helyének birtokon tartási idő alatt történő megváltozását 15 napon belül bejelenti a K12101 Módosító lapon az MVH-nak

·         gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományára vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról

·         gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és fedeztetésre kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ

·         gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is.

 

 

3. A támogatás kifizethetősége - Támogatási jogosultság:

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amelyre a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás kifizethető.

A termelőt megillető 2012-es támogatási évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatárt az MVH a 2011-es támogatási évre vonatkozó határozatában állapította meg a 2011-es támogatási év során támogatott állatok alapján.

A 2012-es támogatási évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatár módosulhat a termelő által beadott és jóváhagyott igénylések, adásvételek, illetve bérletek alapján.

Azon termelőknek, akiknek a 2011-es évre vonatkozó támogatási kérelmük érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került vagy nem adtak be a 2011-es támogatási évre kérelmet, az MVH tájékoztatató levelet küldött a termelőt megillető, a 2012-es évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatáráról.

4. A támogatás igényléséhez és a kifizetéshez szükséges fontosabb kiegészítő információk:

A kérelem késedelmes benyújtása (2012. május 18. utáni postára adás) esetén a termelő részére majdan megállapított támogatási összeg késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül (25 naptári napig).

A késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan a kérelmező K0708 - Vis maior kérelemmel élhet.

A benyújtási határidőt követő 25 naptári nap után (2012. június 12. után) benyújtott kérelem viszont már érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.

 

A kérelem kizárólag a K12100 formanyomtatványon nyújtható be postai úton.

A támogatás feltételeinek teljesítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a támogatás megállapításra és kifizetésre kerül az ügyfélnek.  A kifizethetőséghez a 3. pontban ismertetett támogatási jogosultság megfelelő mértékével is kell rendelkeznie a termelőnek.

5. Határozat, kifizetés, támogatási összeg:

A 2012-es támogatási évre az MVH legkésőbb 2013. június 30-ig megküldi a kérelmet benyújtó termelőknek a támogatás döntéséül hozott határozatot, mely tartalmazza az adott jogcímre vonatkozó megállapított támogatási összeget is.

A támogatási összegről egy későbbi jogszabály rendelkezik.

 

6. Jogszabályi háttér:

 

A következőkben a legfontosabb, úgy nevezett alapjogszabályok felsorolása történik meg, a kapcsolódó jogszabályok teljes listáját a támogatás igénylésének szabályozásáról szóló 54/2012.(IV.3.) MVH közleményben találják meg:

·         32/2012. (IV.2.) VM rendelet

·         2007. évi XVII. törvény

·         44/2007. (VI.8.) FVM rendelet

·         82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

·         30/2006 (IV.12.) FVM rendelet

·         1993. évi CXIV. törvény

·         2004. évi CXL. törvény (KET).

 

 

 

Kapcsolódó jogcímek