Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyajuh - termeléshez kötött

1/2007. (I. 9.) FVM rendelet

Utolsó módosítás: 2009.11.11 12:46

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontja alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és 3. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

 

1. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az országos tartalék 2007-es támogatási évre szóló szintje

a) anyajuhtartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a;

b) anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a."

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

Kapcsolódó jogcímek