Jogcím

Kiválasztott jogcím: Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás

Jogcímismertető - anyajuhtartás támogatások

Utolsó módosítás: 2021.10.20 13:58

Az intézkedés célja átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás nyújtása azon juhtartók számára, akik gazdaságukban juhhús előállítás céljára nőivarú juhokat tartanak.

 1. A támogatás célja: a juh ágazatban működő mezőgazdasági termelők jövedelmének kiegészítése, munkaigényes mezőgazdasági ágazatokban a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése.

 2. A támogatás jellege:

Vissza nem térítendő normatív támogatás

 

 1. A támogatás mértéke évente átmeneti nemzeti anyajuhtartás esetén:

Összege az egyéni támogatási felsőhatár (támogatási jogosultság) alapján kerül meghatározásra, a vonatkozó évi Mértékrendelet alapján.

 

 1. A támogatás mértéke évente termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetén:

A termeléshez kötött közvetlen támogatások forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete.

A 2021-es évre a támogatási keretösszeg: 21,346 millió euró.

A termeléshez kötött közvetlen támogatások fajlagos mértéke az adott év pénzügyi kerete és a jóváhagyott állatlétszám alapján kerül megállapításra.

 

 1. A kérelem benyújtásáról:

A vonatkozó évi, a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás benyújtásáról szóló Kincstár Közlemény

 

 1.  Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:

 • juh fajú;

 • nőivarú;

 • teljesül a birtokon tartási időszak (100 egymást követő nap);

 • birtokon tartási időszak végéig eléri a legalább egy éves kort.

 

 1. A támogatási jogosultság feltételei:

 • a minimális támogatható állatlétszám

  • termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás: 1 egyed;

  • átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás: 10 egyed;

 • az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról;

 • az ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;

 • támogatási kérelemben bejelentett állatlétszámot a támogatási kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően száz egymást követő napon keresztül a tenyészetében/tenyészeteiben tartja.

 

 1. Támogatási jogosultság átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás esetén

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege.

A benyújtott kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.

A Kincstár a beérkezett jogosultság iránti igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint (30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. §) sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.

Kapcsolódó jogcímek