Kiválasztott jogcím: Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás

Megjelenés: 2016.01.29. 17:02 Utolsó módosítás: 2016.01.29. 17:18

Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás

Az intézkedés célja átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás nyújtása azon juhtartók számára, akik gazdaságukban juhhús előállítás céljára nőivarú juhokat tartanak.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás termeléshez kötött támogatási forma.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás jogcímén kifizethető támogatási összeget a mindenkori Mértékrendelet határozza meg.

Azon kérelmezők számára, akiknek az átmeneti nemzeti anyajuh támogatás jogcímben benyújtott támogatási kérelme jóváhagyásra kerül és rendelkeznek Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás történelmi bázisjogosultsággal (KAT-os juh) történelmi bázisjogosultság alapján kifizethető támogatásra is jogosultakká válhatnak, de csak a termeléshez kötött támogatásban támogatásra jogosult állatlétszámuk mértékéig.