Kiválasztott jogcím: Kezességvállalási díjak költségvetési támogatása

Megjelenés: 2015.11.18. 14:00 Utolsó módosítás: 2017.05.09. 12:52

Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatása

Jogcím/intézkedés célja

A kezességvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében csatlakozási, együttműködési vagy partneri keretszerződés alapján az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal (a továbbiakban: AVHGA) kapcsolatban álló pénzügyi intézménynél a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekhez kapcsolódó, az AVHGA által vállalt készfizető kezességek kezességi díjához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A kezességi díjtámogatás az AVHGA által közzétett nyomtatványon igényelhető a pénzügyi intézménynél.

 

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A kezességi díjtámogatás igénybevételére a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági feldolgozó, és mezőgazdasági forgalmazó jogosult, aki (amelyek) megfelel a rendeletben előírt követelményeknek.

 A megelőlegezett kezességi díjtámogatás Magyar Államkincstártól történő lehívására az AVHGA jogosult.

 

A támogatás mértéke

A rendeletben meghatározottak szerint.

További tájékoztató az alábbi honlapon érhető el.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó link(ek):

AVHGA honlapja