Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyatehén tartás - termeléshez kötött

Tájékoztatás a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatással kapcsolatos TER/ENAR bejelentésekkel, illetve azok Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal általi ellenőrzésével kapcsolatban

Utolsó módosítás: 2011.01.20 11:05

A termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás feltétele többek között az, hogy a kérelmezett állatokkal összefüggő összes esemény, illetve változás megfelelően bejelentésre kerüljön az illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál vezetett (korábban MgSzH) ENAR/TER adatbázisba.

A támogatással összefüggő bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos teendőkre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) ezúton kívánja felhívni tisztelt Ügyfelei figyelmét.

 

A támogatás igénybevételének feltételei között szerepel a megfelelő termékenyítések bejelentése, a kérelmezett állatok legalább 30%-ának ellése és annak bejelentése, valamint a támogatásra bejelentett állatok tenyészetből való ki/bekerülésének ENAR rendelet (99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről) szerinti bejelentése.

 

Az ENAR ügyfélszolgálat (nem csak a központi, hanem a megyei irodák is) készséggel segítenek az adatbázisban megtalálható adatok és a gazdák saját adatainak összevetésében. Ugyancsak kiemelten fontos, hogy az esetlegesen még nem beküldött ENAR bizonylatok mielőbb beküldésre kerüljenek, hiszen azok feldolgozása a beérkezett levélmennyiségtől függően hosszabb időt is igénybe vehet.

 

A 2011-es támogatási évre készülve ugyancsak felhívjuk a termelők figyelmét arra, hogy amennyiben ismételten megnyílik ez a támogatási jogcím, és részt kívánnak venni ezen támogatásban, akkor az év közben vásárolt tehenek esetében különös figyelemmel járjanak el. A támogatási szabályrendszer termékenyítésekre és fajtaelőírásra vonatkozó része már évek óta változatlan.

Ha vemhes tehenet/üszőt vesznek, vagy olyan állatot, amely még az eladó tenyészetében ellett meg, akkor a vásárlás alkalmával ne csupán a marhalevelet kérjék el kísérő okmányként, hanem az adott elléshez tartozó termékenyítési jegyet, vagy annak másolatát is. Ugyancsak célszerű ellenőrizni, hogy a marhalevélen a vásárolni kívánt állat fajtája szerepel-e, és amennyiben szerepel, az megfelel-e a valóságnak. Ha nincs feltüntetve a fajta, azt haladéktalanul pótolni kell, melyben az ENAR kapcsolattartó lehet a gazdák segítségére.

 

Amennyiben a kérelemmel, annak részletes feltételeivel vagy a dokumentumokkal kapcsolatban kérdésük lenne, az MVH megyei és központi ügyfélszolgálata készséggel áll ügyfelei rendelkezésére.

Kapcsolódó jogcímek