Jogcím

Kiválasztott jogcím: Anyatehén tartás - termeléshez kötött

Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2012.06.13 12:29

anyatehéntartás támogatás igényléséről

1. Az anyatehéntartás támogatás sajátosságai:

A támogatás termeléshez kötötten, anyatehén állategyedenként vehető igénybe.

A kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőt anyatehéntartási kötelezettség terheli, tehát az állattartó köteles a kérelmén megjelölt állatokat a támogatási rendeletben meghatározott ideig birtokán tartani.

A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül meghatározásra.

2. A támogatás feltételei:

 

2.1.Támogatható állat

Az alábbi feltételeknek megfelelő állatok után igényelhető a támogatás:

·         háziasított szarvasmarhaféle

·         nő ivarú

·         a támogatási kérelem postára adásának napján legalább 8 hónapos

·         húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik

·         olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés céljára nevelnek borjakat

·         a kötelező birtokontartás ideje alatt a termelő tenyészetében van

·         tenyészete igazoltan gümőkor, brucellózis és leukózismentes.

2.2.Jogosult mezőgazdasági termelő

Az alábbi feltételeknek megfelelő mezőgazdasági termelők jogosultak az anyatehéntartás támogatásra:

·         regisztrációs számmal rendelkezik az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G0001-12-1) nyújt be

·         a kérelmezett állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben regisztrációs számának feltüntetésével

·         rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben

·         bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti.

·         nem rendelkezik 120 ezer kg-nál több tejkvótával, vagy ha 120 ezer kg-nál több tejkvótával rendelkezik, akkor a kérelmezett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint kérelmezett állatai 2011. április 1-től nem állnak tejtermelés ellenőrzés alatt.

2.3.A támogatás igénybevételéhez teljesítendő feltételek:

Az alábbi feltételek teljesítése esetén jogosultak a mezőgazdasági termelők az anyatehéntartás támogatásra:

·         2012. június 1. és 2012. július 31. között K12600/K12601 Támogatási kérelem főlapot és K12602 Támogatási kérelem betétlapot nyújt be postai úton az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez

·         Támogatási kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be

·         a kérelmezett állatokat a birtokon tartás ideje alatt folyamatosan a tenyészetében tartja

·         gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományára vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról

·         gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományára vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról

·         támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú, vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ

·         a termékenyítéseket, fedezetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket az előírt bizonylatokon a NÉBIH központi adatbázisába bejelentette és azok regisztrálásra kerültek

·         kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig tartó időszak során

·         a birtokontartási idő alatt a kérelmezett állataitól született borjakat közvetlenül a születésüket követően legalább 1 hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja

·         a birtokontartási idő alatt a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában az üszők aránya legfeljebb 40%.

 

3. A támogatás kifizethetősége - Támogatási jogosultság:

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amelyre a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás kifizethető.

A termelőt megillető 2012-es támogatási évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatárt az MVH a 2011-es támogatási évre vonatkozó határozatában állapította meg a 2011-es támogatási év során támogatott állatok alapján.

A 2012-es támogatási évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatár módosulhat a termelő által beadott és jóváhagyott igénylések, adásvételek, illetve bérletek alapján.

Azon termelőknek, akiknek a 2011-es évre vonatkozó támogatási kérelmük érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került vagy nem adtak be a 2011-es támogatási évre kérelmet, az MVH tájékoztató levelet küldött a termelőt megillető, a 2012-es évre vonatkozó egyéni támogatási felsőhatáráról.

4. A támogatás igényléséhez és a kifizetéshez szükséges fontosabb kiegészítő információk:

A kérelem késedelmes benyújtása (2012. augusztus 1. utáni postára adás) esetén a termelő részére majdan megállapított támogatási összeg késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül (25 munkanapig).

A késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan a kérelmező K0708 - Vis maior kérelemmel élhet.

A benyújtási határidőt követő 25 munkanap után (2012. augusztus 27. után) benyújtott kérelem viszont már érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.

 

A kérelem kizárólag a K12600/K12601 Támogatási kérelem főlap és a K12602 Támogatási kérelem betétlap formanyomtatványokon nyújtható be postai úton. A Főlap és a Betétlap együttes benyújtása minősül csak támogatási kérelemnek.

A támogatás feltételeinek teljesítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a támogatás megállapításra és kifizetésre kerül az ügyfélnek.  A kifizethetőséghez a 3. pontban ismertetett támogatási jogosultság megfelelő mértékével is kell rendelkeznie a termelőnek.

5. Igazolás, határozat, kifizetés, támogatási összeg:

A kérelmen támogatásra bejelentett állatokról az MVH igazolást küld legkésőbb 2012. szeptember 15-ig.

A 2012-es támogatási évre az MVH legkésőbb 2013. június 30-ig megküldi a kérelmet benyújtó termelőknek a támogatás döntéséül hozott határozatot, mely tartalmazza az adott jogcímre vonatkozó megállapított támogatási összeget is.

A támogatási összegről egy későbbi jogszabály rendelkezik.

 

6. Jogszabályi háttér:

 

A következőkben a legfontosabb, úgy nevezett alapjogszabályok felsorolása történik meg, a kapcsolódó jogszabályok teljes listáját a támogatás igénylésének szabályozásáról szóló 74/2012. (VI.1.) MVH közleményben találják meg:

·         32/2012. (IV. 2.)

·         2007. évi XVII. törvény

·         44/2007. (VI.8.) FVM rendelet

·         82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

·         30/2006 (IV.12.) FVM rendelet

·         1993. évi CXIV. törvény

·         2004. évi CXL. törvény (KET).

 

Kapcsolódó jogcímek