Jogcím

Kiválasztott jogcím: MFB TÉSZ 2020 kamattámogatás

MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Utolsó módosítás: 2022.11.03 08:59

Jogcím/intézkedés célja

Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII.12.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő csekély összegű, illetve válságtámogatásnak minősülő kamattámogatás vehető igénybe.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A kamattámogatás igénybevételére a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti elismeréssel rendelkező termelői csoport, a 2015. június 1. előtt minősített elismeréssel rendelkező termelői csoport, és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerinti termelői szervezet, valamint zöldség-gyümölcs termelői csoport, továbbá a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefügő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet előírásainak megfelelő kedvezőtlen időjárással érintett termelői csoport jogosult, amely kamattámogatási kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
A jóváhagyott vagy részben jóváhagyott kamattámogatási kérelem esetén a megfizetett kamat után lehet benyújtani negyedévente kamattámogatás lehívási kérelmet.

A támogatás mértéke

A rendeletben meghatározottak szerint.

További tájékoztató az alábbi honlapon érhető el.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó linkek:
www.mfb.hu
www.avhga.hu

http://www.hitelgarancia.hu/

 

Kapcsolódó jogcímek