Jogcím

65/2005 (VII.06.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
2005.04.06. 00:00 Hatályos Utolsó módosítás:  2015.11.23. 15:51

a területalapú támogatás engedményezéséhez kapcsolódó, az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, az ügyfél és a hitelintézet közötti megállapodással kapcsolatos kérdésekről

I. Általános feltételek

A Bizottság 1995. július 7-i a 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számla-elszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1663/1995/EK rendelete Mellékletének 6. v. pontja értelmében kifizetést kizárólag az igénylő bankszámlájára vagy a kérelmező engedményese részére lehet teljesíteni.

II. Az ügyfélregiszterben rögzített bankszámlaszámra vonatkozó, az ügyfél és a hitelintézet közötti megállapodás nyilvántartása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (4) bekezdése alapján amennyiben az ügyfél és a hitelintézet között olyan tartalmú megállapodás jön létre, amely szerint az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszám módosításához a számlát vezető hitelintézet hozzájárulása szükséges, az MVH abban az esetben veszi figyelembe az ügyfél és a hitelintézet erre vonatkozó megállapodását, amennyiben ezt az MVH-nak az ügyfél vagy a hitelintézet bejelenti.

A megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti …. számú formanyomtatványon kell benyújtani. A megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye, illetőleg székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségn�l kell benyújtani. A nyilvántartásba vételről az MVH az ügyfél vagy a hitelintézet kérelme alapján igazolást állít ki. Amennyiben a megállapodás alapján az ügyfél ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlaszáma is módosul, a módosítást az 5. számú melléklet szerinti G002 számú nyomtatványon is be kell jelenteni.

Amennyiben a hitelintézet nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a regisztrációs kérelmet legkésőbb a megállapodás nyilvántartásba vételére irányuló kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani a 3. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon a hitelintézet székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségnél.

Az MVH a megállapodást az ügyfél és a hitelintézet közös kérelme alapján törli a nyilvántartásból. A bejelentést a 2. számú melléklet szerinti … számú formanyomtatványon kell megtenni.

A megállapodás módosításának írásbeli bejelentése egyaránt történhet az ügyfél vagy a hitelintézet által. A bejelentés érvényességének feltétele az ügyfél és a hitelintézet képviselője által is aláírt, a megállapodás módosításáról vagy megszűnéséről szóló dokumentum benyújtása. A dokumentumnak tartalmaznia kell továbbá az ügyfél hozzájárulását az MVH által nyilvántartott ügyfél-regisztrációs adatainak módosításához.

A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján kötött megállapodás hatálya alatt az MVH kizárólag a megállapodásban rögzített bankszámlaszámra teljesít kifizetést, akkor is, ha a támogatási kérelmen az ügyfél engedményest jelölt meg a hitelintézeti megállapodás benyújtását megelőzően, az MVH által a területalapú támogatás 2005. évi kérelmezésére K0051 számon rendszeresített nyomtatvány 8. számú rovatának 4. számú nyilatkozatának megfelelően. Ebben az esetben az MVH az engedményest értesíti a hitelintézeti megállapodás tényéről.

III. Közlemény kapcsolódó mellékletei

  • Az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, ügyfél és hitelintézet közötti megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem űrlap (1. számú melléklet)
  • Az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, ügyfél és hitelintézet közötti megállapodás nyilvántartásból törlése iránti kérelem űrlap (2. számú melléklet)
  • Ügyfél-regisztrációs lap (G001) (3. számú melléklet)
  • Kitöltési útmutató a G001-es nyomtatványhoz (4. számú melléklet)
  • Regisztráció módosító lap (G002) (5. számú melléklet)IV. Kapcsolódó jogszabályok

- a Bizottság 1995. július 7-i a 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számla-elszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1663/1995/EK rendelete;

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2005. július 06.

Margittai Miklós
elnök

Csatolt dokumentum
2005.04.06. méret: 117 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2005.04.06. méret: 29 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2005.04.06. méret: 29 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2013.11.15. méret: 22 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.11.19.
2005.04.06. méret: 182 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2015.11.23. méret: 99 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.11.23.
Kapcsolódó jogcímek