Jogcím

Kiválasztott jogcím: Agrárkárenyhítés

Agrárkár-enyhítés / Kockázatkezelési rendszer I. pillér

Utolsó módosítás: 2018.07.03 09:21

Jogcím/intézkedés célja

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésére szolgáló rendszer I. pillérének célja a kockázatok hatásának enyhítésében való kockázatközösség kialakítása, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, és az érintettek arányos felelősségvállalásának létrehozása.

Az intézkedés során a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési támogatásából származó pénzügyi forrásból a befizető mezőgazdasági termelők körében a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő, üzemi szinten a káreseménnyel érintett növénykultúra vonatkozásában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést, továbbá 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést okozó elemi károk részbeni megtérítésére nyílik lehetőség.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott ügyfél, aki megfelel a 2011. évi CLXVIII. törvényben meghatározott egyéb feltételeknek.

A támogatás mértéke

A 2011. évi CLXVIII. törvényben meghatározottak szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek