Jogcím

Kiválasztott jogcím: Agrárkárenyhítés

Milyen jogszabályok rendelkeznek a kárbejelentésről és a kárenyhítő juttatásról (Agrárkárenyhítés)?

Utolsó módosítás: 2021.04.26 14:39

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését meghatározó jogszabályok:

• a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (Mkk. tv.),
• az agrárkár-enyhítési szerv vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény I., III., IV., VI. és VII. fejezete, valamint a 77-78. §-ában foglaltak (Támogatási tv.),
• a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet (Vhr.),

• az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV.5.) FM rendelet.

Kapcsolódó jogcímek