Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: MFB AGFO 2020 kamattámogatás

Megjelenés: 2015.09.28. 18:37 Utolsó módosítás: 2017.05.09. 12:58

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Jogcím/intézkedés célja


Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) által működtetett MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII.12.) FM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a hitelprogram keretében hatályos, 2020. december 31-ig megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások a hitelek kamatfizetéséhez kamattámogatást, továbbá a rendelet 1. § 5a. és 5b. pontjában meghatározott időpontig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások a hitelkamat 100 %-ának megfelelő kamattámogatást vehetnek igénybe. A kamattámogatás az MFB Zrt. által közzétett nyomtatványon igényelhető a rendelet 1. § 8. pontjában meghatározott pénzügyi intézménynél.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja


Az MFB Zrt. által működtetett MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 alapján meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság, mezőgazdasági őstermelő, akik (amelyek) megfelelnek a rendeletben és hitelprogramban előírt követelményeknek,illetve a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet előírásainak megfelelő kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás.

A támogatás mértéke

A rendeletben meghatározottak szerint.

További tájékoztató az alábbi honlapokon érhető el.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.


Kapcsolódó linkek:
www.mfb.hu
www.avhga.hu