Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kéknyelv Immunizálás

A kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatása

Utolsó módosítás: 2015.07.15 16:36

Jogcím/intézkedés célja


A szarvasmarha, juh és a kecske állatállományokat érintő, a kéknyelv betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatban 2015. május 1-jétől 2015. július 15-ig teljesített önkéntes vakcinázás költségeihez vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe.


Támogatás jogosultja


A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az a szarvasmarha, kecske-, illetve juhtenyésztő jogosult, aki megfelel a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Fontos! A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező – legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg – nyilvántartásba vetesse magát az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe, illetve bejelentse a saját névre szóló, érvényes fizetési számlaszámát és a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését (az ún.KKV-kódot).

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalók, alkalmazandó nyomtatványok az MVH internetes honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támogatások /Ügyfélnyilvántartási rendszer” menüpontban, illetve az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő_ nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH közlemény hatályos verziójában találhatóak. A regisztráció, fizetési számlaszám és a KKV-kód hiánya, illetve a nem megfelelő regisztráció esetén a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kérelem benyújtása előtt célszerű ellenőrizni az MVH által utoljára visszaigazolt (a „Regisztrációs adatok visszaigazolása” tárgyú értesítő_ levélben feltüntetett) adatokat, és az esetleges időközbeni adatváltozásokat (cím, bankszámlaszám, meghatalmazás) haladéktalanul be kell jelenteni.


A támogatás mértéke


A 2015. május 1. és 2015. július 15. közötti időszakban teljesített önkéntes kéknyelv immunizálási szolgáltatásról kiállított számla nettó (Áfát nem tartalmazó) értékének 100 százaléka.
A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.


Benyújtási időszak


A támogatási kérelmeket a 2015. július 15. - 2015. augusztus 5. közötti időszakban lehet benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyes által a 2015. május 1. és 2015. július 15. közötti időszakban teljesített önkéntes kéknyelv vakcinázás költségéről kiállított számla másolatát. A számlának tételesen tartalmaznia kell az állatfaj megnevezését, a kéknyelv immunizálásra vonatkozó állat-egészségügyi szolgáltatás megnevezését.

Kapcsolódó jogcímek