Jogcím

Kiválasztott jogcím: Fűszerpaprika csekély összegű támogatás

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása

Utolsó módosítás: 2023.04.28 12:55

Jogcím/intézkedés célja

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki:

  1. saját nevében vásárolt, vagy
  2. a termeltető vagy termelői csoport nevében vásárolt fémzárolt vetőmagot átvette és
  3. a 2022. október 20. és 2023. április 30. közötti időszakban vásárolt vagy átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta, valamint
  4. megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) támogatási kérelmet 2023.05.01. 09:00:00 és 2023.08.05. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén (amely elérhető az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások à Mezőgazdasági csekély összegű támogatás à Fűszerpaprika-termelők támogatás menüponton) keresztül nyújthat be.
 

A támogatás mértéke

A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 70 millió forint.
A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek