Kiválasztott jogcím: Méhészeti járművek üzemeltetési támogatása

Megjelenés: 2014.02.03. 16:54 Utolsó módosítás: 2020.01.30. 10:08

Méhészeti járművek üzemeltetési költségeinek csekély összegű támogatása

Jogcím/intézkedés célja

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014 (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2019. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek:
a) a tárgyévben (2019.) elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és
b) a vizsgálat adatait a kérelmező bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR), valamint
c) a méhészeti tevékenységek folytatásához méhészeti eszközhordozó járművet, illetve vándor méhesházat üzemeltetett a tárgyévben.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a tárgyévben (2019.) igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, illetve OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.