Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészeti járművek üzemeltetési támogatása

Méhészeti járművek üzemeltetési költségeinek csekély összegű támogatása

Utolsó módosítás: 2023.02.14 15:39

Jogcím/intézkedés célja

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014 (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében legfeljebb kettő darab méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2022. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre.

 

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek:

a) a tárgyévben (2022) elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és

b) a vizsgálat adatait a kérelmező bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR), valamint

c) a méhészeti tevékenységek folytatásához méhészeti eszközhordozó járművet, illetve vándor méhesházat üzemeltetett a tárgyévben (2022).

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) támogatási kérelmet 2023.02.15. 09:00:00 és 2023.04.17. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén (amely elérhető az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Méhészeti járművek üzemeltetési költségeinek támogatása menüponton) keresztül nyújthat be.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő legfeljebb két darab méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra:

  • a tárgyévben (2022) igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási,
  • gépjárműadó költsége,
  • OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek