Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Pontytenyésztési program de minimis támogatása

Megjelenés: 2009.11.04. 15:48 Utolsó módosítás: 2017.05.09. 13:09

Pontytenyésztési program de minimis támogatása

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a minőségi pontytermelés hatékonyságának növelése érdekében.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatás igénybevételére az a tógazdasági haltermelő tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogosult, aki megfelel a 64/2008. (V. 14.) FVM rendeletben meghatározott követelményeknek.

A támogatás mértéke

A 64/2008. (V. 14.) FVM rendeletben meghatározottak szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.