Jogcím

Kiválasztott jogcím: KKV kezességvállalási díjtámogatás

KKV kezességvállalási díjtámogatás

Utolsó módosítás: 2017.05.09 12:54

Jogcím/intézkedés célja

A kezességvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében csatlakozási, együttműködési vagy partneri keretszerződés alapján az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal (a továbbiakban: AVHGA) kapcsolatban álló pénzügyi intézménynél a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a 2013. június 15. után megkötött, a rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekhez kapcsolódó, az AVHGA által vállalt készfizető kezességek kezességi díjához, illetve ezen ügyletek módosításához (amennyiben a módosítás további kezességi díjfizetéssel jár) támogatás vehető igénybe.

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező,kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a rendeletben meghatározott időponttól esedékes kezességi díj 100 %-ának megfelelő vissza nem térítendő csekély összegű támogatást vehet igénybe.


A kezességi díjtámogatás az AVHGA által közzétett nyomtatványon igényelhető a pénzügyi intézménynél.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A kezességi díjtámogatás igénybevételére azon egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság, mezőgazdasági őstermelő jogosult, akik (amelyek) megfelel a rendeletben előírt követelményeknek, illetve a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet előírásainak megfelelő kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás.

A megelőlegezett kezességi díjtámogatás Magyar Államkincstártól történő lehívására az AVHGA jogosult.

A támogatás mértéke

A rendeletben meghatározottak szerint.
További tájékoztató az alábbi honlapon érhető el.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó jogcímek