Jogcím

Kiválasztott jogcím: Agrár Széchenyi Kártya

Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatás

Utolsó módosítás: 2020.05.27 07:52

Jogcím/intézkedés célja

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja azon vállalkozások és természetes személyek támogatása, akik (amelyek) mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkoznak; a vidéki munkahelyek megőrzése; további munkahelyek teremtésének az elősegítése; valamint a mezőgazdasági vállalkozások likviditási problémáinak áthidalása.

A célok elérése érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kamat- és kezességi díjtámogatás, valamint a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. §-ban meghatározott időpontig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások esetében, továbbá a 37/2018. (XII. 10.) AM rendelet alapján kötött hitelszerződések esetében, illetve a 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet alapján 2020. december 31-ig hatályba lépett hitelszerződések esetében költségtámogatás vehető igénybe.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók igénybevevői köre, egyúttal a támogatás címzettjei azon kis- és középvállalkozások, valamint természetes személyek, akik (amelyek) megfelelnek a 39/2011. (V. 18.) VM rendeletben vagy a 14/2020. (IV. 10.) AM rendeletben előírt követelményeknek, valamint a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások esetében a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletben, továbbá fás szárú gyümölcsültetvények művelésével, illetve sertés tartással foglalkozó termelők esetében a 37/2018. (XII. 10.) AM rendeletben foglaltaknak.

A támogatás mértéke

A 39/2011. (V. 18.) VM rendeletben, 37/2018. (XII. 10.) AM rendeletben, illetve a 14/2020. (IV. 10.) AM rendeletben meghatározottak szerint.

További tájékoztató az alábbi honlapokon érhető el (kapcsolódó linkek).

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó link(ek):

Kapcsolódó jogcímek