Jogcím

Kiválasztott jogcím: Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Utolsó módosítás: 2017.05.09 13:01

Jogcím/intézkedés célja
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) által működtetett Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálybalépése napján és azt követően hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások a hitelük – e rendelet hatálybalépését követően esedékes – kamatfizetéséhez kamattámogatást vehetnek igénybe. A kamattámogatás az MFB Zrt. által közzétett nyomtatványon igényelhető a rendelet 1. § 8. pontjában meghatározott pénzügyi intézménynél.


Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja
Az MFB Zrt. által működtetett Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, európai részvénytársaság, mezőgazdasági őstermelő, akik (amelyek) megfelelnek a rendeletben előírt követelményeknek.


A támogatás mértéke
A rendeletben meghatározottak szerint.
További tájékoztató az alábbi honlapokon érhető el.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó linkek:
www.mfb.hu
www.avhga.hu/

Kapcsolódó jogcímek