Kiválasztott jogcím: Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása

Megjelenés: 2009.11.04. 14:37 Utolsó módosítás: 2017.05.09. 13:11

Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos elszállításának és ártalmatlanításának elősegítése, ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatott szolgáltatást az az állattartó veheti igénybe, aki megfelel az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletben meghatározott követelményeknek. A támogatás igénybevételére az állati hulla elszállítására, illetve az állati hulla gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására, illetőleg égetésére az állategészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet jogosult.

A támogatás mértéke

Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendeletben meghatározottak szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.