Jogcím

Kiválasztott jogcím: Növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

Növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

Utolsó módosítás: 2017.08.28 09:34

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja a minőségi és magas biológiai értékű vetőmag- és szaporítóanyag-előállítás, valamint a növényifajta fenntartás növény-egészségügyi biztonságának növelése.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatott növény-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely megfelel a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Támogatásra a hatósági növény-egészségügyi vizsgálatot elvégző növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogosult.

A támogatás mértéke

A 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletben meghatározottak szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek