Jogcím

Kiválasztott jogcím: Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás

Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás

Utolsó módosítás: 2023.09.05 11:02

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolása, figyelemmel kísérése, valamint egyes zoonózisok megelőzése, támogatott állat-egészségügyi szolgáltatások nyújtása keretében.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az az állattartó vagy akvakultúra-ágazati vállalkozás veheti igénybe, aki megfelel a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére pedig az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult, aki a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel.

Fontos! A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező (a számla kibocsátója) – legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg – nyilvántartásba vetesse magát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe.


A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tudnivalók, alkalmazandó nyomtatványok és kitöltési útmutatók megtalálhatók a Kincstár honlapján a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas cím alatt, illetve tájékoztatás kérhető az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

A regisztráció hiánya, illetve a nem megfelelő regisztráció esetén a kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A kérelem benyújtása előtt javasolt ellenőrizni a Kincstár által utoljára visszaigazolt (a „Regisztrációs adatok visszaigazolása” tárgyú értesítő_ levélben feltüntetett) adatokat, és az esetleges időközbeni adatváltozásokat (cím, fizetési számlaszám, meghatalmazás) haladéktalanul be kell jelenteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2023. június 1. napjától az „Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer” alatt a „Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszert” kell érteni, amely alapján az „ügyfél” helyett „kedvezményezett”, az „ügyfél-azonosító” helyett „támogatási azonosító” elnevezést kell érteni. Az elnevezés változása annak érdemi tartalmát nem érinti.

Tekintettel arra, hogy a „kedvezményezett” kifejezést a fentiektől eltérő jelentéssel a Rendelet az állattartókra vonatkozóan használja, az egyértelműség érdekében a hatályos nyomtatványokon is a korábbi „kedvezményezett” megnevezés helyett kizárólag az „állattartó” kifejezés szerepel.

A támogatás mértéke

A Rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

Kapcsolódó jogcímek