Jogcím

Kiválasztott jogcím: Fóliasátor viharkár de minimis támogatása

A 2017. októberi vihar által a fóliás növénykultúrákban okozott kár kompenzálásának mezőgazdasági csekély összegű támogatása

Utolsó módosítás: 2018.01.05 11:31

Intézkedés célja: A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben (a továbbiakban: építmény) a 2017. október 15. és 31. közötti időszakban elszenvedett a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2. § 34. pontja szerinti viharkár kompenzálása céljából vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatást vehető igénybe.

 Támogatás jogosultja: A rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az a természetes személy vagy jogi személyiségű mezőgazdasági termelő, aki/amely mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozik és olyan a viharkárral érintett területen gazdálkodik, amelyen a vihar bekövetkezését az Országos Meteorológiai Szolgálat által üzemeltetett agrometeorológiai honlapon közzétett adatok alátámasztják, valamint aki/amely megfelel a Rendeletben meghatározott követelményeknek.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke legfeljebb 2000 forint/ m2 a viharkárt szenvedett építmény alapterülete (m2) alapján.

A támogatás nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a Rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a mezőgazdasági termelő részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

 

Kapcsolódó jogcímek