Jogcím

Kiválasztott jogcím: Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Utolsó módosítás: 2023.10.03 10:19

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek
 • Ökológiai gazdálkodás (ÖKO-VP)
 • Agrár-környezetgazdálkodás (AKG-VP)
 • Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása (HFS -VP)
 • Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése (ÁÁF-Trágya)
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP-VP)
 • Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
 • Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
 • Állattartó telepek korszerűsítése
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • Kertészet Korszerűsítése - üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
 • Kertészet Korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
 • Kertészet Korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
 • Kertészet Korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése (NTB Vízvédelmi-VP)
 • Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
 • Agrár-környezetgazdálkodás 2016 (AKG-VP 2016)
 • Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 • LEADER Működési és animációs költségek támogatása
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
 • Diverzifikáció és mikrovállalkozás fejlesztése („Nagydiverz”)
 • Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
 • Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
 • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
 • Egyéni és csoportos szaktanácsadás
 • Szaktanácsadók továbbképzése
 • Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
 • Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
 • Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
 • Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
 • Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
 • Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
 • Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (REL-VP)
 • Tájékoztatási szolgáltatás
 • Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
 • Kertészet Korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása
 • Borszőlőültetvény telepítés támogatása
 • Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (LEADER)
 • Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
 • Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
 • Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
 • Csemetekertek gépbeszerzése
 • Kertészeti üzemek korszerűsítése
 • Helyi piac 2020
 • Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
 • Járványvédelmi rendszerek fejlesztése
 • A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén
 • Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
 • Minőségrendszerek promóciója
 • Külterületi helyi közutak fejlesztése (2021)
 • Állattartó telepek megújításának támogatása
 • Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
 • Kertészet - Gomba-előállító üzemek fejlesztésének támogatása
 • Élelmiszeripari üzemek fejlesztése
 • Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése
 • Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása
 • Kertészeti üzemek megújításának támogatása
 • Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása
 • Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Diverzifikáció 2021 - Vidéki Turizmus
 • Diverzifikáció 2022 - Lovas létesítmények fejlesztése
 • Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (2023)