Jogcím

Kiválasztott jogcím: Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:27

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása, amely az agrárgazdaság - beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás - termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.

Az együttműködésen alapuló fejlesztések célkitűzésének az EU-s innovációs közösségbe való bekapcsolódásra vagy nemzetközi együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztésére kell irányulnia.

A jelen intézkedés közös jellemzője, amely megkülönbözteti az M4, M8 intézkedésekben foglalt lehetőségektől, hogy az együttműködésen alapuló fejlesztések eredményeképpen a korábbi gyakorlattól eltérő megoldás (termék, szolgáltatás, folyamat, gazdálkodási gyakorlat, stb.) jöjjön létre.

Innovatív projekt: A fenti ágazatokat széles körben érintő probléma kezelését vagy lehetőség kihasználását célzó, tudományos ismeretek felhasználásával együtt járó megoldás, amely lehet: új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy egy új módja a szervezési folyamatoknak. Nem tekinthető innovatív projektnek, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitáción alapszik.

A projektek innovációs tartalma lehet: termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási ágazatban. A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak és szabadon felhasználhatónak kell lennie.

Önálló tudományos kutatási (felfedező kutatási) projekt nem támogatható, akkor sem, ha ahhoz gyakorlati kísérleti helyszín kapcsolódik.

Nem támogatható továbbá olyan projekt sem, amelynek célja az innovációs eredmény egy vagy korlátozott számú haszonélvező számára való piaci felhasználása vagy értékesítése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
 

Kapcsolódó jogcímek