Jogcím

Kiválasztott jogcím: Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:25

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
 

Kapcsolódó jogcímek