Jogcím

Kiválasztott jogcím: Szaktanácsadók továbbképzése

VP1-2.3.1-17 - Szaktanácsadók továbbképzése

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:57

A felhívás célja a szaktanácsadási szolgáltatás magas színvonalának, a szaktanácsadók szakmai felkészültségének, továbbá folyamatos tudásbővítésének biztosítása.

A továbbképzés elősegíti a tanácsadást igénybe vevők tudásszintjének emelését és az átadott ismeretek gyakorlati hasznosulását.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,19 milliárd Ft.

Támogatási kérelmet azon szervezet nyújthat be, amely megfelel a felhívás 4.1. szakaszában rögzített feltételeknek.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A Felhívás keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek támogathatók:

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet alapján szaktanácsadói engedéllyel rendelkező, névjegyzékben regisztrált szaktanácsadók részére biztosítandó továbbképzés megszervezése és megvalósítása az alábbiak szerint:

a) Az EMVA rendelet 15. cikk (4) bekezdésében szereplő legalább három, valamint az (5), (6) bekezdésében szereplő témakörökre vonatkozó kötelező továbbképzés.
b) A VP egyes műveleteinek megvalósításához kapcsolódó témakörökre vonatkozó kötelező továbbképzés, amely kapcsolódik a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás keretében az egyes célterületeken belül nyújtott szaktanácsadás témaköreihez.
c) Kötelező szakmai képzés és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása a VP egyes műveleteinek megvalósításához kapcsolódó témakörökre vonatkozóan, a kedvezményezett által szervezett szakmai rendezvények keretében. A képzésnek kapcsolódnia kell a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás keretében az egyes célterületeken belül nyújtott szaktanácsadás témaköreihez.

Támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 2. napjától 2017. november 30. napjáig lehetséges.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek