Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása

Megjelenés: 2017.03.21. 10:51 Utolsó módosítás: 2017.03.21. 10:54

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása

Intézkedés célja: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.

Támogatás jogosultja: A rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az a – tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel rendelkező – állattartó jogosult, aki a támogatási kérelemmel érintett támogatási időszakban a tenyésztő szervezet törzskönyvében nyilvántartott legalább egy tenyészkost, illetve egy tenyészbakot tenyésztésbe állított.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint,

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

A tárgyévet megelőző év október 1 és tárgyév március 31 közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév április 1 és április 30 közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. A tárgyév április 1 és szeptember 30 közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév október 1 és október 31 közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.