Jogcím

Kiválasztott jogcím: Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházás

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházás (VP EÖKO)

Utolsó módosítás: 2022.05.13 10:26

Magyarország Kormányának felhívása a magán- és közjogi erdőgazdálkodók részére, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelése és a meglévő erdők természetességi állapotának javítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a meglévő erdők természetességi állapotának javítását, az idegenhonos cserje és fafajok visszaszorítását. A cél elérését a Kormány magán- és közjogi erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos fa-és cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az őshonos fafajú erdőállományok egészségi állapota, létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei élőhelyek változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhely fejlesztési lehetőség az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
 • Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
 • Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás

2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás

3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
 • Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek esetén:

Az 1.) és 2.) pont szerinti szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:

 • kerítés létesítése
 • villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése
 • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése
 • erdőszegély kialakítása

A 3.) pont szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása tevékenység esetén:

 • Tuskókenés

A támogatás mértéke, összege a 2020.november 13-án megjelent felhívás módosításnak megfelelően:

Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Egyéb lágy lombos célállomány típus csoportra: 2381 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra: 3464 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Akác célállomány típus csoportról - Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra: 3851 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Teljes erdőszerkezet átalakítás, erdőállomány alatti erdősítéssel: 1554 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Egyéb lágy lombos célállomány típus csoportra tuskózás nélkül: 1550 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra tuskózás nélkül: 2362 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Teljes erdőszerkezet átalakítás, tarvágást követően Akác célállomány típus csoportról - Tölgy-Bükk, Egyéb kemény lomb célállomány típus csoportra tuskózás nélkül: 2501 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

Géppel nem járható terepen a teljes erdőszerkezet átalakítás költségei támogatásának 10 %-os növelése indokolt.

Alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás 484 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás :  
csemetével 1326 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
tölgy makkal 1145 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
cser makkal 1083 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
bükk makkal 1733 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása: 701 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása 532 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

Kiegészítő intézkedések támogatási mértéke:

1.      Intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása esetén    
Tuskókenés 156 eurónak megfelelő forintösszeg/ha  
Szerkezetátalakítási tevékenységek megvalósítása esetén    
Kerítés 7,8 euró/m max. 1560 euró/ha
Villanypásztor 4,8 euró/m max. 518 euró/ha
Padka (lejtés >10°, kézi) 15,6 euró/100 m max. 749 euró/ha
Erdőszegély kialakítása 1,8 euró/m  

 

A támogatás igénybevételének feltételei

I.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységek esetén:

A. Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:

1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:

 • az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény(továbbiakban: Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
 • a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel, melyben az engedélyezett célállomány kialakításával a szerkezetátalakítás megvalósul,
 • a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.

2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha.

3.) A tarvágás végrehajtható az erdőrészlet teljes területén vagy területhatár állandósítással elkülönített részterületén is. Abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a tarvágás, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlet vonatkozásában a részterületek együttes területét kell feltüntetni.

4.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, amelyeken

 • vágásérett faállomány található,
 • a tarvágások 2014. augusztus 1-ét követően kerültek elvégzésre, vagy az erdőtervben tarvágás előírás szerepel.

5.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően, a tarvágás végrehajtása után kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységeket megkezdték:

 • csemeteültetés,
 • makkvetés.

6.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan területekre, melyek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X.22.) FVM rendelet (továbbiakban: ENTB rendelet) alapján korábban támogatásra kerültek.

 

B. Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás esetén:

1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:

 • az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
 • a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel, melyben az engedélyezett célállomány kialakításával a szerkezetátalakítás megvalósul,
 • a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.

2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha, teljes erdőrészlet

3.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, amelyeken

 • vágásérett faállomány található,
 • az átalakítandó faállomány főfafajának eredete sarj, vagy az átalakítandó erdőrészlet természetességi mutatója faültetvény vagy kultúrerdő, vagy átmeneti erdő.

4.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységeket megkezdték:

 • csemeteültetés,
 • makkvetés.

5.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyek az ENTB rendelet alapján korábban támogatásra kerültek.

 

C. Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás esetén:

1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:

 • az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
 • a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
 • a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.

2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha felújítási kötelezettség alá vont teljes erdőrészlet vagy területhatár állandósítással elkülönített részterület. Abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a kötelezettség, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez kapcsolódóan a részterületek együttes területét kell feltüntetni.

3.) A támogatás olyan erdőrészlet esetén igényelhető, amelyen a támogatási kérelem benyújtásakor faállomány:

 • koronaszintjének a záródása legalább 50% és legfeljebb 70 % között van,
 • főfafajának kora meghaladja a 20 évet, de a vágásérettségi mutatója 30 évnél nagyobb,
 • természetességi mutatója származék erdő vagy természetszerű erdő.

4.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően, kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységeket megkezdték:

 • csemeteültetés,
 • makkvetés.

5.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyek az ENTB rendelet alapján korábban támogatásra kerültek.

 

II. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:

1.)   A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:

 • az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
 • rendelkezik az adott területre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
 • az erdőgazdálkodói jogosultsága az adott terület vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.

2.) legkisebb támogatható terület 1 ha felújítási kötelezettség alá vont teljes erdőrészlet vagy területhatár állandósítással elkülönített részterület. Abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a kötelezettség, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez kapcsolódóan a részterületek együttes területét kell feltüntetni.

3.) Azon erdőterület jogosult támogatásra:

 • amelyről 1:10000, ill. 1:2000 méretarányú átnézeti helyszínrajz készült, amelyen feltüntetésre került, hogy az erdőrészlet mely területén kerül kiültetésre a támogatott klímarezisztens szaporítóanyag,
 • a 6. számú mellékletben szereplő célállomány típusok egyike kerül megvalósításra.

4.)   A felhasznált szaporítóanyagnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

 1. szaporítóanyagának forrását az erdészeti tudományos szervezet (NAIK Erdészeti Tudományos Intézet) az adott erdőrészletben klímarezisztensnek minősített és erről 2. számú melléklet szerinti egyedi igazolást állított ki (az adott területen klímarezisztensnek minősített szaporítóanyag-források köre elérhető/meghatározható az ERTI által erre a célra fenntartott weblapon)
 2. kiválasztott, kiemelt, vizsgált kategóriájú vetőmagját a 1999/105/EK Tanácsi irányelv, a Bizottság (EU) 2015/321 végrehajtási határozata, valamint a 110/2003 (X.17.) FVM rendelet előírásainak megfelelően a kijelölt növénytermesztési hatóság engedélyével vagy tájékoztatása mellett szállítottak be, ill. hoztak forgalomba,
 3. vetőmagját a kijelölt növénytermesztési hatóság
  • külföldi származású szaporítóanyag esetén belföldiesítő szemle alapján, vagy
  • belföldi származású szaporítóanyag esetén a gyűjtés során végzett külön helyszíni ellenőrzés alapján

kiállított alap származási igazolvánnyal látta el oly módon, hogy a helyszíni ellenőrzés során a hatóság a vetőmag tételből hatósági mintát, ill. az ügyfél részére elkülönített vizsgálati mintát vett, amelyet az ügyfél, a szaporítóanyag-forrás azonossága ellenőrizhetőségének biztosítása céljából, az erdészeti tudományos szervezet (NAIK) részére bizonyíthatóan (igazoltan) átadott.

5.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően, kezdheti meg saját felelősségre. A tevékenység megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységeket megkezdték:

 • klímarezisztens szaporítóanyaggal történő csemeteültetés,
 • klímarezisztens szaporítóanyaggal történő makkvetés.

 

III. Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése érdekében végzett tevékenységeknél:

A. Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén:

1.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, ahol:

 • az erdőrészlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
 • a támogatást igénylő rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
 • a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott erdőrészlet vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.

2.) A legkisebb támogatható terület 1 ha teljes erdőrészlet.

3.) A támogatás olyan erdőrészletek esetén igényelhető, amelyek területén

 • a főfafaj vágásérettségi mutatója 10 évnél nagyobb,
 • az erdősítés nem minősül folyamatban lévőnek,

4.) Jelen felhívás alapján csak azon erdőrészletek részesülhetnek támogatásban, ahol az erdészeti hatóság helyszíni szemlét követően kitöltött 3. számú hatósági bizonyítványban igazolja, hogy:

 • az erdőrészletben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. számú melléklet B) táblázata szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-vagy cserjefajok elegyaránya 5-30% között van,
 • az erdőrészletben - a Vhr. 3. számú melléklete szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fafajok kivételével - a faállomány további fafajainak elegyaránya eléri a 70 %-ot,
 • az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-vagy cserjefajok teljes eltávolítását követően az erdőrészletben nem keletkezik felújítási kötelezettség.

5.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg saját felelősségre.

6.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan erdőrészletekre, melyek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX.24.) FVM rendelet (továbbiakban: EKV rendelet) agresszívan terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogramjában korábban már támogatásra kerültek.

B. Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása esetén:

 1. A támogatás olyan részletek esetén igényelhető, ahol:
  • a részlet vonatkozásában a támogatást igénylő az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
  • a támogatást igénylő rendelkezik az adott részletre vonatkozó jogerős erdőtervvel,
  • a támogatást igénylő erdőgazdálkodói jogosultsága az adott részlet vonatkozásában legalább a fenntartási időszak végéig fennáll.
  • az alábbi természetvédelmi indokok valamelyike fennáll:

I. a tisztás kialakítását vagy helyreállítását érvényes Natura 2000 fenntartatási terv írja elő

II. a tisztás kialakítása, vagy helyreállítása legalább 3 védett ill. fokozottan védett növény- vagy állatfajnak teremt élőhelyet.

2.) A legkisebb támogatható terület 0,5 ha.

3.) A támogatást igénylő azon teljes részletek vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyek az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) az Evt. 13. § (1) a) pontja alapján egyéb részletként szerepelnek.

4.) A támogatást igénylő a támogatható tevékenységet csak a támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg saját felelősségre.

5.) Jelen pályázati felhívás alapján nem igényelhető támogatás olyan részletekre, melyek az EKV rendelet erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogramjában korábban már támogatásra kerültek.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2017. február 28. – 2022. december 31., mely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. március 31.
 • 2017. június 30.
 • 2017. december 30.
 • 2018. június 29.
 • 2018. december 29.
 • 2019. február 28.
 • 2019. július 1.
 • 2019. december 31.
 • 2020. június 30.
 • 2020. december 1.
 • 2020. december 31.
 • 2021. február 28.
 • 2021. április 30.
 • 2021. június 30.
 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 31.
 • 2021. december 31.
 • 2022. február 28.
 • 2022. április 30.
 • 2022. június 30.
 • 2022. október 31.
 • 2022. december 31.

 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

-          melyik főosztályhoz tartozik a felhívás: Közvetlen Támogatások Főosztálya

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapon tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek