Jogcím

Kiválasztott jogcím: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:26

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2017. május 22 - 2019. május 22.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

1. célterület - Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése esetében:

a)    fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
b)    üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
c)    piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

2. célterület - Közkonyha fejlesztése esetében:

a)    étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha felújítása, illetve a közkonyha fejlesztése érdekében új konyhahelyiség kialakítása;
b)    raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
c)    étkező helyiség férőhelyének bővítése (étkezőbútorok beszerzésével, új helyiség kialakításával, meglévő helyiség bővítésével);
d)    konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

Támogatást igénylők köre
Mindkét célterület esetében:

a)    vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
b)    vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

A projekt területi korlátozása
A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, mely települések listáját a Felhívás 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek