Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Utolsó módosítás: 2021.09.01 11:05

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

Benyújtásra nyitva álló időszak: 2017. április 5 - 2022. november 12.

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális elmaradottságának fejlesztése, amelyek a villamos energia, vízellátási rendszere vagy szennyvíz kezelése elavult, illetve nem megfelelően vagy nem került kiépítésre.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
- villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést;
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
- kútfúrás;
- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
- háztartási törpe-vízmű;
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
- egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
- tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

1. célterület esetében: azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él,
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2. célterület esetében: a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

A projekt területi korlátozása
Támogatási kérelem a Felhívás 3.6.1. pontjában szereplő tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, állandó lakás célú ingatlanok tekintetében nyújtható be.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek