Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

Megjelenés: 2017.02.03. 10:21 Utolsó módosítás: 2017.02.03. 10:21

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzésére nyújtandó támogatások

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzésére nyújtandó támogatások

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az aszály által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciálban bekövetkező tűzkárok megelőzésének támogatása érdekében.

 

A támogatás célja az erdőtüzek megelőzése.

 

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

1.) Tűzpászták esetén:

a) "A" típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;

b) "B" típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;

c) "C" típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása.

2.) Víznyerőhely esetén:

a) "A" típusú víznyerőhely kialakítása:

aa) vízzáró talaj alkalmazása;

ab) egyéb szigetelés alkalmazása.

b) "B" típusú víznyerőhely kialakítása:

ba) vízzáró talaj alkalmazása;

bb) egyéb szigetelés alkalmazása.

c) "C" típusú víznyerőhely kialakítására:

ca) vízzáró talaj alkalmazása;

cb) egyéb szigetelés alkalmazása.

  3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása.

  4.) Tuskósorok lehordásának támogatása.

 

A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol a támogatást igénylő a kérelmezett erdőrészletek esetében, rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős
erdőtervvel. A tűzpászták és víznyerőhelyek esetében a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan védelmi tervvel vagy egyszerűsített védelmi tervvel, valamint a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiadott - a Felhívás 6. számú melléklete szerinti - erdővédelmi indokoltságot igazoló nyilatkozattal. A víznyerőhely kialakítása esetén legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásakor a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a megvalósított létesítményre vonatkozóan jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

 

Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján köteles az adott tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2017. április 3. – 2019. április 3., amely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

·         2017. május 3.

·         2017. június 5.

·         2017. július 5.

·         2017. október 5.

·         2018. január 2.

·         2018. április 2.

·         2018. július 3. 

·         2018. október 3.

·         2019. január 3.

·         2019. április 3.  

 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

 

A pályázatokról részletesen a https://www.palyazat.gov.hu/vp5-831-17-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse tájékozódhatnak.