Jogcím

Kiválasztott jogcím: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzésére nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2017.02.03 10:21

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzésére nyújtandó támogatások

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az aszály által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciálban bekövetkező tűzkárok megelőzésének támogatása érdekében.

 

A támogatás célja az erdőtüzek megelőzése.

 

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

1.) Tűzpászták esetén:

a) "A" típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;

b) "B" típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;

c) "C" típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása.

2.) Víznyerőhely esetén:

a) "A" típusú víznyerőhely kialakítása:

aa) vízzáró talaj alkalmazása;

ab) egyéb szigetelés alkalmazása.

b) "B" típusú víznyerőhely kialakítása:

ba) vízzáró talaj alkalmazása;

bb) egyéb szigetelés alkalmazása.

c) "C" típusú víznyerőhely kialakítására:

ca) vízzáró talaj alkalmazása;

cb) egyéb szigetelés alkalmazása.

  3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása.

  4.) Tuskósorok lehordásának támogatása.

 

A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol a támogatást igénylő a kérelmezett erdőrészletek esetében, rendelkezik az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős
erdőtervvel. A tűzpászták és víznyerőhelyek esetében a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a tevékenység megvalósítási helyére vonatkozóan védelmi tervvel vagy egyszerűsített védelmi tervvel, valamint a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiadott - a Felhívás 6. számú melléklete szerinti - erdővédelmi indokoltságot igazoló nyilatkozattal. A víznyerőhely kialakítása esetén legkésőbb a kifizetési igénylés benyújtásakor a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a megvalósított létesítményre vonatkozóan jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

 

Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján köteles az adott tevékenységet legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2017. április 3. – 2019. április 3., amely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

·         2017. május 3.

·         2017. június 5.

·         2017. július 5.

·         2017. október 5.

·         2018. január 2.

·         2018. április 2.

·         2018. július 3. 

·         2018. október 3.

·         2019. január 3.

·         2019. április 3.  

 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

 

A pályázatokról részletesen a https://www.palyazat.gov.hu/vp5-831-17-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse tájékozódhatnak.

 

 

Kapcsolódó jogcímek