Jogcím

Kiválasztott jogcím: Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (VP AE)

Utolsó módosítás: 2022.05.13 10:18

Magyarország Kormányának felhívása a magánjogi földhasználók, önkormányzatok és azok társulásai részére az agrár-erdészeti rendszerek megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. A cél elérését a Kormány a magánjogi földhasználók és önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A mezővédő fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben. Fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.

B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:

a) gyep és fa telepítésével;

b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.

C. Mezővédő fásítás létrehozása:

a) fasor,

vagy

b) facsoport telepítésével.

A támogatás mértéke, összege a 2022. január 27-én megjelent felhívás módosításnak megfelelően:
 

1.) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása
Elsőkivitel 1258 eurónak megfelelőforintösszeg/ha
Ápolás az 1. évben 60 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Ápolás a 2. évtől minden évben 30,4 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Kiegészítő támogatás
A csemeték újratelepítése 596 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
2.) Gyepgazdálkodássalkombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása
a.) gyep és fa telepítésével
Elsőkivitel 1909 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Ápolás az 1. évben 60 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Ápolás a 2. évtől minden évben 30,4 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
b.) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel
Elsőkivitel 1258 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Ápolás az 1. évben 60 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Ápolás a 2. évtől minden évben 30,4 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
kiegészítő támogatás
A csemeték újratelepítése 596 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
kiegészítő támogatás extenzív állattartás esetében
Fedett szárnyék anyagköltség, legfeljebb 1 db, legalább 2 m belmagasságú, legalább 5 m2-es hektáronként 180 eurónak megfelelő forintösszeg/db
Itató: hektáronként legfeljebb 1 db, minimum 2,5 m hosszú 135 eurónak megfelelő forintösszeg/db
Gémeskút anyagköltség, kérelmenként 1 db 297 eurónak megfelelő forintösszeg/db
3.) Mezővédő fásítás létrehozása fasor vagy facsoport telepítésével
Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb célállomány típus csoportok 2195 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Egyéb lágylomb célállomány típus csoport 1666 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Akác célállomány típus csoport 1442 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Nemesnyár célállomány típus csoport 1277 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Fenntartási (ápolási) támogatás:
Mind az öt célállomány típus csoport esetében egységesen (5 évre) 805 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
Kiegészítő támogatás
A csemeték újratelepítése 596 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

 

A támogatás igénybevételének feltételei 
 
A jelen felhívás 3.1.1.1 fejezet A.)-C.) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül a támogatást igénylő egy adott mezőgazdasági parcellán csak az egyik tevékenységre igényelhet támogatást. 
 
A: Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása esetén: 
A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol: 
1.) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó. 
2.) A legkisebb támogatható terület 0,3 hektár. 
3.) A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák kevesebb, mint 50%-a lehet a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfa. 
4.) A 3.1.2.2 fejezet 2.) bekezdése alapján a csemeték újratelepítése az első kifizetési igénylés benyújtásának évében a területen bekövetkezett 50%-ot elérő, a területileg illetékes erdészeti hatóság által – az 5. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban - leigazolt mennyiségi kár esetén támogatható. 
5.) A 3.1.2.1 fejezet 1.) bekezdése alapján az ápolási támogatás – a létrehozás megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb 5 évig, az 5.3 fejezetben meghatározott mértékben, évente az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe. 
6.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott terület. 
7.) Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni. 
 
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása esetén: 
A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol: 
1.) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó 
2.) A legkisebb támogatható terület 0,3 hektár. 
3.) A területen legalább 150 db, de legfeljebb 250 db fa lehet hektáronként. A telepített fák kevesebb, mint 50%-a lehet a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő államilag elismert tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti gyümölcsfa. 
4.) A 3.1.2.2 fejezet 2.) bekezdése alapján a csemeték újratelepítése az első kifizetés igénylés benyújtásának évében a területen bekövetkezett 50%-ot elérő, a területileg illetékes erdészeti hatóság által – az 5. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban - leigazolt mennyiségi kár esetén támogatható. 
5.) A 3.1.2.1 fejezet 1.) bekezdése alapján az ápolási támogatás – a létrehozás megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb 5 évig, az 5.3 fejezetben meghatározott mértékben, évente az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe. 
6.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott terület. 
7.) Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni. 
 
C. Mezővédő fásítás létrehozása esetén: 
A támogatás igénybevétele olyan területeken lehetséges, ahol: 
1.) Fatelepítés esetén, a támogatást igénylő jogszerű földhasználó. 
2.) A legkisebb támogatható terület 1,0 hektár egybefüggő szántó, rét vagy legelő, melyen a fásítás mérete: 
a.) fasor telepítése esetén legalább 15 m és legfeljebb 20 m széles, ezen belül mindkét oldalán legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány; 
b.) facsoport telepítés esetén legalább 0,1 ha, de kisebb, mint 0,5 ha kiterjedésű, ezen belül a széleken legalább 1-1 m széles cserjesávval kialakított állomány. 
3.) A 3.1.2.2 fejezet 2.) bekezdése alapján a csemeték újratelepítése az első kifizetés igénylés benyújtásának évében a területen bekövetkezett 50%-ot elérő, a területileg illetékes erdészeti hatóság által – az 5. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban - leigazolt mennyiségi kár esetén támogatható. 
4.) A fenntartási (ápolási) támogatás – a létrehozás megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb 5 évig, az 5.3 fejezetben meghatározott mértékben, évente az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe. 
5.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő terület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét vagy legelő művelési ágban nyilvántartott terület. 
6.) Amennyiben a támogatott tevékenység nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni. 
 
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
 
A támogatási kérelem benyújtásának ideje:

2017. január 16. – 2019. január 16. és
2020. november 16. – 2021. december 31. és
2022. március 1. - 2022. december 31. között.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. február 15. 
 • 2017. március 16. 
 • 2017. április 15. 
 • 2017. július 15. 
 • 2017. október 16. 
 • 2018. január 15. 
 • 2018. április 16. 
 • 2018. július 16. 
 • 2018.október 15.
 • 2019. január 16.

 

 • 2020. december 31.
 • 2021. február 28.
 • 2021. április 30.
 • 2021. június 30.
 • 2021. augusztus 31.
 • 2021. október 31.
 • 2021. december 31.

 

 • 2022. április 30.
 • 2022. június 30.
 • 2022. augusztus 31.
 • 2022. november 2.
 • 2022. december 31.

 
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
 
- melyik főosztályhoz tartozik a felhívás: Közvetlen Támogatások Főosztálya
 
A pályázatokról részletesen https://www.palyazat.gov.hu/vp5-821-16-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-1# tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek