Jogcím

Kiválasztott jogcím: A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP)

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Utolsó módosítás: 2017.01.06 08:01

A felhívás a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, továbbá a vidéki térségek népességmegtartó képességének és a mezőgazdasági termelő tevékenység versenyképességének növelésére irányul.

 A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatal gazdálkodók speciális eszközökkel történő, komplex támogatását, amelynek része a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása.

A támogatást igényelhetik természetes személyek, amennyiben főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók vagy jogi személyek, ha főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatnak.

A támogatást igénylőnek továbbá legalább 6000, de legfeljebb 25000 STÉ értékű termelési potenciállal kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek