Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP)

Megjelenés: 2019.06.07. 15:12 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:11

Hogyan tudom az EURO4 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt gép vásárlására tett vállalásomat teljesíteni? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2019.05.15. 13:55 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 16:08

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási kérelmében a környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése esetén vállalta, hogy a projekt keretében az érintett gazdaságában a működtetési időszak második év december 31. napjáig a gazdaságban keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológiát alkalmaz, saját komposztáló teret alakít ki és/vagy megújuló energiát (napenergia, geotermikus hő, szélenergia, stb.) hasznosító technológiát épít ki, akkor a pályázati felhívás alapján az alkalmazott technológia kialakítására a támogatási összeg legalább 5%-át kell fordítania. Tekintve, hogy a támogatói okiratban a támogatási összeg euróban kerül meghatározásra, milyen árfolyamon kell meghatározni a támogatási összeg 5%-át? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2018.07.20. 09:47 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:17

A pályázati felhívás alapján a támogatás benyújtásától kezdődően köteles vagyok a legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani. Az üzemméret igazolható egységes kérelemben nem szereplő területtel? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:30 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:18

Az előállított mezőgazdasági termék feldolgozásából származó árbevételt a pénzügyi terv melyik sorában kell feltüntetnem? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:28 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:18

A tartalmi értékelési szempontokhoz kapcsolódóan mely minőségrendszerek fogadhatóak el? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:27 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:19

Csak állatállománnyal rendelkezem, a működtetési időszak során nem szándékozom közvetlen támogatást igényelni, megfelelhetek az aktív gazda fogalmának? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:19 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:20

Az üzemméret számítás során milyen árfolyamot kell használni? (VP fiatal gazda)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:09 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:21

Mikortól kell főállású egyéni vállalkozóvá válnom? (VP fiatal gazda)