Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2018.12.19. 11:50 Utolsó módosítás: 2018.12.19. 11:57

Felhasználói kézikönyv az általános vis maior kérelem benyújtásához

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet alapján benyújtandó ún. általános vis maior kérelmek elektronikus benyújtó felületének használata.