Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2020.07.09. 13:11 Utolsó módosítás: 2020.07.09. 13:11

Munkaképtelen lettem hosszú távra. Milyen dokumentumokkal kell ezt igazolnom a Kincstár felé?

Az ügyfél hosszú távú munkaképtelenségét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 137. §-ában meghatározott egészségügyi dokumentációval kell igazolni az alábbiak szerint:

  • több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően az ellátás adatait összefoglaló zárójelentéssel; vagy
  • miniszteri rendeletben meghatározott járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor, a beteg ellátásával és gyógykezelésével kapcsolatos összefoglaló adatokat tartalmazó ambuláns ellátási lappal,

amelyek tartalmazzák többek között – összhangban az Eütv. 136. §-ában előírtakkal – a kórelőzményre, a diagnózisra, a kapcsolódó vizsgálatra, annak eredményére, illetve az elvégzett beavatkozásokra vonatkozó adatokat. Tartalmazza továbbá a kezelés időtartamára, illetve adott esetben a munkaképtelenség várható megszűnésének idejére vonatkozó információkat.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a fenti információk teljes körű rendelkezésre állása a vis maior bejelentés elbírálásában jelentős szerepet játszik, hiszen ezek ismeretében lehet azt eldönteni, hogy a vis maior esemény előre nem látható módon következett-e be, illetve ezzel összefüggésben az ügyfél valóban nem tudja/tudta azon feladatait, kötelezettségvállalásait betartani, amelyek a támogatás szempontjából szükségesek.

 

Figyelem! A háziorvos által kiállított orvosi igazolás, valamint az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről”, illetve az „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” tárgyú igazolás (táppénzes papír) önmagában nem elégséges a vis maior esemény hitelt érdemlő igazolásához. A hosszú távú munkaképtelenségben bekövetkezett bárminemű változás esetén – ha az adott támogatásra hatással van – szükséges a Kincstár tájékoztatása – az erre vonatkozó külön felszólítás nélkül – a változást igazoló dokumentumok egyidejű megküldésével (megjelölve az érintett támogatási/kifizetési kérelmet).