Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2018.04.11. 14:46 Utolsó módosítás: 2018.04.11. 14:46

Milyen adatokat szükséges megadnom a vis maior kérelemben?

A vis maior esemény bejelentésében az ügyfélnek fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését, az esemény által érintett terület, növényállomány, állat azonosító adatait (pl. blokkazonosító, helyrajzi szám, ENAR szám, hasznosítási kód, stb.), továbbá minden esetben meg kell adni pontosan azt, hogy mely támogatási feltételeknek való megfelelést nem tudja teljesíteni – és az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy arra vonatkozóan, hogy a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.