Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2018.04.11. 14:42 Utolsó módosítás: 2020.07.09. 12:35

Mikor jelenthetek be vis maior kérelmet?

A vis maior esemény bejelentését abban az esetben lehet kezdeményezni, ha a vis maior esemény már megtörtént, illetve bekövetkezett, és a vis maior esemény következtében az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges valamely/valamennyi feltételt, előírást, illetve a megítélt támogatáshoz kapcsolódó művelési-, üzemeltetési-, üzemben tartási-, tartási-, stb. kötelezettségét, illetve vállalását (együttesen: kötelezettségvállalás).

A vis maior esemény tényleges bejelentése előtt javasolt felmérni, hogy a bekövetkezett vis maior esemény valóban érinti-e és mennyiben, illetve befolyásolja-e az adott támogatást, annak betartandó előírásait, feltételeit, továbbá, hogy az ügyfél tett-e lépéseket az esemény és annak esetleges következményeinek elhárítására vonatkozóan.

Fontos kiemelni, hogy a vis maior esemény bekövetkezése önmagában nem alapozza meg annak automatikus elfogadását adott intézkedés tekintetében, a vis maior eseményre vonatkozó bejelentést kizárólag az összes tényező – a bekövetkezett vis maior esemény következményeinek, hatásainak, azok összefüggéseinek – alapos számbavételét követően javasolt benyújtani a Kincstárhoz.