Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2018.04.11. 14:48 Utolsó módosítás: 2018.04.11. 14:50

Melyik felületen keresztül nyújthatom be vis maior bejelentésemet?

A vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető – Elektronikus ügyintézés alkalmazás, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken.

Az Elektronikus ügyintézés (E-ügyintézés) alkalmazás elérésének útvonala:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

  1. Azon intézkedések esetén, amelyek nem kapcsolódnak az Egységes Kérelemhez (jellemzően az EMGA belpiaci, külpiaci, intervenciós intézkedések, a nemzeti támogatások, illetve az ÚMVP és a VP alapján meghirdetett EMVA-ból finanszírozott intézkedések) az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.
  1. Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény csak az adott évre vonatkozó kérelmére van hatással*, az „E- ügyintézés” alkalmazás „Elektronikus kérelemkezelés” menüpontján belül az „Egységes Kérelem” „EK – adott év – kiválasztás” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

* az Egységes Kérelemhez kapcsolódó minden EMGA-ból finanszírozott közvetlen támogatásra, valamint nemzeti támogatásra vonatkozó kérelmet érintő vis maior, valamint az EMVA-ból finanszírozott intézkedések esetében a kifizetési kérelmet érintő vis maior, illetve az olyan EMVA intézkedésekre vonatkozó vis maior, amelyeknél a támogatási kérelem egyben kifizetési igénylés is.

  1. Az Egységes Kérelemhez kapcsolódó azon intézkedések esetén, amelyeknél a vis maior esemény a több évre vonatkozó kérelmére/kötelezettségvállalására** van hatással, valamint a vis maior esemény egyéb, az Egységes Kérelemhez nem kapcsolódó intézkedéseket (is) érint, akkor az „E-ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt kell a bejelentést megtenni.

**azon ÚMVP, illetve VP alapján meghirdetett, EMVA-ból finanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos vis maior, amelyek esetében a támogatási kérelmet a kifizetési igénylést megelőzően kellett benyújtani, és a vis maior esemény nem csak az adott évi kifizetési igénylést érinti, hanem a támogatási kérelemhez kapcsolódik.