Kiválasztott jogcím: Vis maior

Megjelenés: 2020.07.09. 12:54 Utolsó módosítás: 2020.07.09. 12:54

Árvízzel, fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint vízjárta területeken gazdálkodom. Nyújthatok-e be vis maior kérelmet?

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árvízzel, fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint vízjárta területekre vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet részletes rendelkezései alapján az ilyen területen folytatott mezőgazdasági tevékenység kizárólag csak az ügyfél saját felelősségére történhet, amelyért külön kártalanítás – ezzel összefüggésben a vis maior esemény elismerése – nem jár.

A nagyvízi (folyó)mederben fekvő ingatlan tulajdonosa, illetve használója a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy más tevékenységet kizárólag saját felelősségére, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül, a környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális örökségvédelmi előírások megtartásával folytathat.

Az árvízvédelmi töltések mentesített oldalán lévő, az árvízi víznyomás miatt felszínre törő fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területen mezőgazdasági használat, hasznosítás csak a tulajdonos vagy a használó saját felelősségére történhet. A terület adottságaiból eredő esetleges károkért kártalanítás nem jár.