Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

Utolsó módosítás: 2022.08.22 09:01

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók, az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 17.§-a és a 21.§-a alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők, illetve közjogi szervezetek részére, az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének és fejlesztésének a megvalósítása érdekében.

A felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 34. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint genetikai erőforrások megőrzésére.

1.) In situ génmegőrzési módok esetében:

a) erdészeti génrezervátumok fenntartása,

b) magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása.

2.) Ex situ génmegőrzési módok esetén:

a) juvenilis formában, genotípus fenntartása,

b) oltvány formában, genotípus fenntartása,

c) faalakú formában utódnemzedék, származás, család fenntartása,

d) faalakú formában genotípus fenntartása.

3.) Erdészeti faanyagtermelő növények törzsültetvényei:

a) vegetatív szaporítású fajok, fajták, szuperelit és elit fokozatú anyatelepeinek fenntartása,

b) generatív szaporítású fajok, fajták magtermesztő ültetvényeinek fenntartása

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében, a felhívás 3.1. pontjában meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM Rendelet I. mellékletében felsorolt fafajok kivételével nem támogatható más fafaj fenntartása.

Nem támogatható a Nemzeti Fajtajegyzékben nem erdészeti fajtának besorolt fajták és fajtajelöltek fenntartása.

Nem támogatható azon fajták és fajtajelöltek szuperelit és elit fokozatú törzsanyatelepei, ill. az adott erdészeti tájegységben őshonos fafajok elit szaporítási fokozatú magtermesztő törzsültetvényeinek fenntartása, amelyek nem szerepelnek az Erdészeti Szaporítóanyag-források Nemzeti Jegyzékében.

Nem támogatható a 3.4.1. pontban, az egyes génmegőrzési formákra meghatározott, a minimális növényi darabszámot el nem érő génmegőrzési, ill. fajtafenntartási tételek fenntartása.

A támogatást igénylők köre

- erdőgazdálkodók,

- az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 1 .§ (3) bekezdés c) pontja alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők,

- közjogi szervezetek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

2016. december 8. - 2016. december 16.

2017. március 1. - 2017. március 31.

2018. március 1. – 2018. március 30.

2020. június 2. – 2020. december 31.

2021. március 1. – 2021. december 31.

2022. március 1. - 2022. december 31. között.

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Kifizetési igénylés benyújtási időszak:

2016. december 19. – december 30.

2017. augusztus 1. – augusztus 31.

2018. augusztus 1. – augusztus 31.

2019. augusztus 1. – augusztus 31.

2020. augusztus 1. – augusztus 31.

2021. augusztus 2. – december 31.

2022. augusztus 1. – december 31.

2023. augusztus 1. – december 31.

2024. augusztus 1. – december 31.

2025. augusztus 1. – december 31.

A kifizetési kérelmet szintén kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani.

Adott évi támogatási kérelemhez csak az adott évi kifizetési igénylés időszakban adható be igénylés.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás intenzitása 100%.

Megőrzés módja/egysége

Éves támogatási összeg (eurónak megfelelő forint összeg/év)

In situ génmegőrzési formák

Erdészeti génrezervátum

ha

51

Magtermelésre kijelölt törzsállomány

ha

36

Ex situ génmegőrzés: erdészeti faanyagtermő növények géngyűjteményei

Juvenilis formában

tétel

43

Oltvány, genotípus

tétel

36

Utódnemzedék, származás, család

tétel

28

Faalakú (genotípus)

tétel

17

Erdészeti faanyagtermő növények törzsültetvényei (lehet insitu és ex situ)

Vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényei

fajta

175

Generatív szaporítású fajták törzsültetvényei

ha

514

A pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 oldalon (https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15211-16-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse) olvashatnak.

Kapcsolódó jogcímek