Kiválasztott jogcím: Agrár Széchenyi Kártya - átmeneti támogatás

Megjelenés: 2016.11.02. 15:35 Utolsó módosítás: 2016.11.30. 16:13

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatás

Jogcím/intézkedés célja

Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet alapján azon vállalkozások és természetes személyek (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági vállalkozás) igényelhetnek átmeneti támogatást, akik vagy amelyek tejhasznú tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkoznak.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kamat- és kezességi díjtámogatás, valamint költségtámogatás vehető igénybe.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók igénybevevői köre, egyúttal a támogatás címzettjei azon kis- és középvállalkozások, valamint természetes személyek, akik (amelyek) megfelelnek a 66/2016. (X. 12.) FM rendeletben előírt követelményeknek.

A támogatás mértéke

A 66/2016. (X. 12.) FM rendeletben meghatározottak szerint.

További tájékoztató az alábbi honlapokon érhető el (kapcsolódó linkek).

Kapcsolódó link(ek):