Jogcím

Kiválasztott jogcím: Ügyfélszolgálat és általános tudnivalók

Közérdekű adatok, adatkezelés

Utolsó módosítás: 2023.06.14 08:50

Közérdekű adatok

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) eljárására vonatkozó, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény a közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában a következők szerint rendelkezik:

24. § (2) Az adatkezelő szerv által kezelt támogatási adatok közül közérdekből nyilvános adat e törvény alapján az adatkezelő szerv által folyósított, a központi költségvetésből, illetve az EMGA-ból, az EMVA-ból, illetve EHA-ból vagy az ETHA-ból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél:

a) családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye,

b) a támogatás jogcíme,

c) a folyósított támogatás összege, valamint

d) a jogosulatlan részvétel, vagy szabálytalanság miatt visszafizetett támogatás összege,

e) nemzeti forrásból, támogatott szolgáltatás formájában folyósított intézkedések tekintetében a végső kedvezményezett a)-d) pontja szerinti adatai.”

amely adatok a Kincstár honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu) a Tájékoztatás - Közzétételi listák – Támogatási adatok menüpont alatt negyedévenként közzétételre kerülnek.

A közérdekből nyilvános adatok keresésére a Kincstár az alábbi linken keresőprogramot biztosít, ahol lehetősége nyílik ügyfél, település, jogcím és a megítélt, kifizetett támogatási összeg szerinti keresésre: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasi-adatok 

Adatkezelés

A Kincstár honlapján megjelenítésre került adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást adjon a kedvezményezetteknek arról, hogy ha a kedvezményezett a Kincstár honlapján, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon regisztrál a honlap személyre szabott szolgáltatásainak igénybevétele érdekében, akkor a Kincstár a kedvezményezettről milyen adatokat gyűjt, és azt milyen módon használja fel. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/adatvedelem

Kapcsolódó jogcímek