Kiválasztott jogcím: Ügyfélszolgálat és általános tudnivalók

Megjelenés: 2020.05.12. 09:20 Utolsó módosítás: 2020.09.29. 09:58

Milyen szempontok alapján tudom meghatározni, hogy egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök-e?

Támogatás szempontjából vállalkozásnak minősül:

1) jogi személyek

- egyesület

- gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt.)

- szövetkezet

- egyesülés

- alapítvány

 

2) természetes személyek

- mezőgazdasági őstermelő

- egyéni vállalkozó

- egyéni cég

- családi gazdálkodó

- családi gazdaság tagja

- egyéb, külön jogszabály alapján csekély összegű támogatásra jogosult természetes személy.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjai értelmében „egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével (50+%),

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

A fentebb felsorolt kapcsolati formák bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozások is „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülnek.

Az egy és ugyanazon vállalkozói minőség meghatározására vonatkozó fontosabb ismereteket és információkat az Agrárminisztérium hivatalos lapjának

Földművelésügyi Értesítő LXIX. évfolyam 4. száma (2019. június 17.) https://www.kormany.hu/download/2/34/a1000/4.pdf#!DocumentBrowse - Tájékoztató az általános, mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások odaítélésével összefüggésben alkalmazandó „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmáról

tárgyú része tartalmazza.

Az egy és ugyanazon vállalkozás minőség bejelenésére vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről bővebb információt az alábbi közlemény tartalmazza: A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 94/2020. (IX. 25.) Kincstár Közlemény