Kiválasztott jogcím: Ügyfélszolgálat és általános tudnivalók

Hogyan tudok igényelni hatósági bizonyítványt az igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásaimról?
Megjelenés: 2017.02.01. 11:15 Utolsó módosítás: 2020.09.08. 09:43

Hogyan tudok igényelni hatósági bizonyítványt az igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásaimról?

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatokat is tartalmazó mezőgazdasági, halászati, valamint vidékfejlesztési, erdészeti és vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerében [mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis)] szereplő csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásáról szóló 91/2020. (IX. 7.) Kincstár Közlemény alapján kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően lehet benyújtani – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, erre rendszeresített általános elektronikus kérelembenyújtó felületen keresztül – az Elektronikus ügyintézés alkalmazás, „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont segítségével. A Kincstár a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül állítja ki és elektronikus úton (ügyfélkapun/cégkapun keresztül) küldi meg az érintett ügyfél vagy meghatalmazottja/elsődleges képviselője részére. E-mail útján történő kérelem benyújtás nem lehetséges, illetve a kiállított hatósági bizonyítvány e-mailen történő kézbesítésére nincs mód.