Kiválasztott jogcím: Ügyfélszolgálat és általános tudnivalók

Megjelenés: 2017.02.20. 15:23 Utolsó módosítás: 2020.04.24. 10:28

Hogyan tudok bankszámlaszámot változtatni?

A bejelentés kétféle módon kezdeményezhető:

Papír alapon:

A bejelentéshez természetes személyek esetén a G1010-03 jelű, nem természetes személyek esetén a G1020-03 jelű nyomtatvány szükséges (nyomtatványok elérhetősége). A kitöltött nyomtatványt papír alapon aláírással hitelesítve:

A kérelemhez csatolni kell:

  • a fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy

  • a pénzintézet megfelelő tartalmú nyilatkozatát, vagy

  • a fizetésiszámla-szerződés másolatát.

Elektronikus ügyintézési felületen (Ügyfélkapus hozzáférés szükséges!):

A Magyar Államkincstár honlapjáról elérhető elektronikus ügyintézési felületen keresztül is bejelenthető a fizetési számla változása az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menün belül az Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpontban (11. Fizetési számla adatok).

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása menüpontban megjelenített adatok közül kizárólag a módosítandókat kell felülírni, az adatváltozással nem érintett mezőket kérjük, hagyja változatlanul.

 

A fizetési-számlaszám módosításhoz ebben az esetben is szükséges a fizetésiszámla-kivonat másolat, a pénzintézet megfelelő tartalmú nyilatkozata, vagy a fizetésiszámla-szerződés másolata, amelyet papír alapon kell beküldeni a lakóhely/székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz. A fizetési számlát igazoló dokumentumon kérjük az ügyfél-azonosító feltüntetését, vagy a beadásról szóló elektronikus visszaigazolás másolatának csatolását.

Fizetési számlakivonat elektronikusan is beadható az Általános ügyintézés/Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüpontban az elektronikus ügyintézési felületen a nyilvántartásba vett adatok módosítását követően.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatványhoz csatolandó fizetésiszámla-kivonat, pénzintézet megfelelő tartalmú nyilatkozata, vagy fizetésiszámla-szerződés nem lehet 2 banki hónapnál régebbi.