Kiválasztott jogcím: Diverzifikáció és mikrovállalkozás indítása („Kisdiverz”)

Megjelenés: 2016.08.29. 16:46 Utolsó módosítás: 2016.09.23. 14:00

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása (6.2. - Diverzifikáció és mikrovállalkozás indítása)

Benyújtására nyitva álló időszak: 2016.10.24-2018.10.24.

A Felhívás alapján a támogatás célja, célterületei, igénylők köre:

A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A támogatás fő céljai:

 • a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (1. célterület)
 •  a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (2. célterület)

Célterületek:

1. célterület: Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja

2. célterület: Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása

Támogatást igénylők köre:

1. célterület: Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő  diverzifikációja esetén:

 A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 •  a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

2. célterület: Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén :

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.