Kiválasztott jogcím: MePAR - Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

Megjelenés: 2016.06.14. 07:48 Utolsó módosítás: 2016.06.14. 07:48

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos egységes országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a terület alapú, részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak a MePAR fizikai blokkjainak adatait lehet használni és semmiféle más nyilvántartás adatait a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni. Egységes, mivel homogén 1:5000-es térképi méretarányú elektronikus térképi információval fedi le az egész országot, azaz azonos eljárást biztosít minden ügyfél számára. Az országos MePAR-t a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) alakította ki az egész országra és a 2004-es támogatási évtől használjuk a terület alapú támogatások funkcionális digitális térképi alapjaként. A MePAR-t a terület alapú kérelmek benyújtásakor és a kérelemkezelés teljes folyamatában együttesen használják a gazdálkodók és a hivatali szervek.

A MePAR alapegysége, azaz a mezőgazdasági területek nyilvántartásának referencia egysége a fizikai blokk. A fizikai blokk a művelés szempontjából összefüggő, több éven keresztül állandó, a terepen azonosítható határokkal rendelkező és többnyire azonos típusú művelés alatt álló földterület. A fizikai blokkokat térképhelyes légifelvételen (ortofotón) határolja le az adminisztráció úgy, hogy a blokkok a több éves forrásadat alapján láthatónak és stabilnak értékelt határok mentén jelöljék a terület alapú támogatásra jogosult mezőgazdasági terület valós funkcionális egységeit. Ebből következik, hogy az a jó a blokk-kialakítás, ha a gazdálkodó be tudja rajzolnia a blokk támogatható területén belül a támogatásra kérelmezett parcelláit. Egy fizikai blokkban általában több mezőgazdasági parcella van, és területét több gazdálkodó is művelheti. A fizikai blokkon belül a különböző mezőgazdasági hasznosítások is lehetnek (pl. szántó, gyep, ültetvény stb.). A nem támogatható területeket – pl. erdők, utak, beépített és infrastruktúrának használt területek stb. – el kell különíteni a felszínborítás alapján kifizetésre alkalmas támogatható területtől.

A MePAR részének tekintjük az úgynevezett tematikus rétegeket, melyek a fizikai blokkok vagy azok egyes lehatárolt részeinek különböző információit tartalmazzák. Több mint 30 tematikus fedvény segíti a gazdálkodókat a különböző jogcímek jogosultságai kritériumainak és egyéb kötelezettségek konkrét területi lehatárolásában; például: Magas Természeti Értékű Területek, Natura 2000 területek, nitrát érzékeny területek, sérülékeny vízbázisok, , agrár- környezetgazdálkodási jogcímek különböző célterületei, HMKÁ védett tájelemek fedvényei stb.

A 2015-ben indított Közös Agrárpolitika reformja jelentős hatással van a teljes terület alapú támogatási rendszerre, melynek következtében a térinformatika nyújtotta adatellenőrzés szerepe növekszik, a támogatható terület lehatárolási pontossága szigorodik és erősödik a komplexebb tematikus tartalmak igénye is. Mindez oda vezet, hogy a MePAR üzemeltetésének követelményei is szigorodnak, és az Európai Bizottság által 2010-ben bevezetett egységes MePAR minőségellenőrzés jelentősége nő. Új elemként jelennek meg például az adatban az ökológiai jelentőségű területek a felszínborítási adatok és az állandó gyepterületek fedvényei. A jelenlegi üzemeltetés közvetlen kritériumait az Európai Parlament és Tanács 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014 rendelete és az Európai Bizottság technikai iránymutatási határozzák meg. Nemzeti szinten 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet adja a MePAR szabályozását.

A MePAR-nak folyamatosan a valóságot kell nyilvántartania, ezért az adatot az ország területének 1/3-adára évenként készülő új ortofotókra és szuper felbontású űrfelvételekre alapozott programszerű felújítással, az ügyfelek által javasolt változásvezetések kivizsgálásával és az éves helyszíni ellenőrzési folyamatok visszajelzéseivel fejlesztjük. A rendszerben levő, mintegy 435 ezer fizikai blokk lehatárolásának átvizsgálásakor 2015 óta érvényesítjük az Bizottság által előírt szigorúbb követelményeket, melyek közül a legjelentősebb a nem támogatható területek lehatárolása - épített elemek estében 100 m2 felett, természetes vegetáció estében 300 m2 felett-, a földutak szigorúbb lehatárolása és a hosszú távon nem művelt területek elkülönítése a támogatható területtől. Az országos MePAR minősége a területalapú jogcímek végrehajtásának alapvető meghatározója, az Európai Bizottság felé pedig garancia a támogatások szabályos kifizetésére.

2016. 06.10.